Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ο καθηγητής Γ. Δαουτόπουλος για Ζεόλιθο στο ράδιο Αλεξάνδρεια

Ο καθηγητής Γ  Δαουτόπουλος για Ζεόλιθο στο ράδιο Αλεξάνδρεια.

Συνέντευξη για το Ζεόλιθο του καθηγητή Γ. Δαουτόπουλου 
στο ράδιο Αλεξάνδρεια και στον Γ. Ζήνα, Τετάρτη 13/08/2003.
Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2019.