Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Συνέντευξη του γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ι.Μαντζαβέλα στην ΕΡΑ Ορεστιάδας

Συνέντευξη του γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ι.Μαντζαβέλα στην ΕΡΑ Ορεστιάδας.
Συνέντευξη του Ιωάννη Μαντζαβέλα, Γεωπόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην ΕΡΑ Ορεστιάδας και στον Βασίλη Πρεμίδη. Δευτέρα 05/08/2013.

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2016.