Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Καθηγητης ΔΠΘ για ζεολιθο

Καθηγητης ΔΠΘ για ζεολιθο.
Αγαπητοί και εκλεκτοί φίλοι και συνέλληνες, δεχθείτε ένα δικό μου απαντητικό σχόλιο:

Ο ελληνικός ζεόλιθος είναι κομμάτι του μεγάλου και ιδιαίτερης αξίας φυσικού πλούτου της χώρας μας. Αυτός ο φυσικός πλούτος μαζί με τον γνωστό ως παγκόσμιας ποιοτικής κλάσης πολιτισμικό μας πλούτο, συν-αποτελούν τη μεγάλη «προίκα» που διαθέτει η χώρα μας και πρέπει να αξιοποιηθεί με σοβαρότητα ευθύνη, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου ορθολογικού σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που θα βασίζεται σε δεδομένες αρχές κριτήρια και μεθοδολογίες, διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματικά νομοθετικά-κανονιστικά εργαλεία.

Ας έχουμε κατά νου όλοι οι δηλώνοντες «σοβαροί έλληνες πατριώτες», ότι ο ελλαδικός χώρος είναι ένας μικρός, πολύπλοκος, και εύθραυστος ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΣ τόπος που πρέπει, επομένως, να έχει ως στρατηγικό ΣΤΟΧΟ-ΟΡΑΜΑ το να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες ΜΟΝΟ υψηλής αξίας! Και η διαχείρισή του προς μια τέτοια παραγωγική διαδικασία απαιτεί επίτευξη ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε ΟΛΑ τα επίπεδα: προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση. Που με τη σειρά τους απαιτούν επιστράτευση και συνεργασία όλων εκείνων των ελλήνων πολιτών (και των εκτός ζώντων ελλήνων και φιλελλήνων) που διαθέτουν αριστεία σε ΗΘΟΣ αλλά και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ. Αυτοί οφείλουν να αποτελέσουν την πρωτοπορία των διαχειριστών αυτού τόπου!

Όσοι επομένως νοιαζόμαστε ειλικρινά για την έξοδο από την υφιστάμενη πολύπλευρη κρίση και τη επιτάχυνση των ρυθμών επίτευξης μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο τον «Μικρό και Μέγα» που θα μας φέρνει όλο και πιο κοντά στη επίτευξη του πιο πάνω στρατηγικού μας στόχου-οράματος, οφείλουμε να εξαντλήσουμε τις υφιστάμενες δυνατότητές μας για συμβολή στην βέλτιστη (χρονικά και ποιοτικά) επίτευξη του. Και σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σύμπραξη, συνεργασία). Ας το θεωρήσουμε χρέος μας και ας αναλάβουμε, λοιπόν, την ευθύνη συμμετοχής και δράσης που αναλογεί στον καθένα από μας!

Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι μεν άγνωστος και διαφορετικός κατά περίπτωση, αλλά σίγουρα πεπερασμένος...


Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Στέλιος Σκιάς, ΔΠΘ

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2016.