Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ζεόλιθος ως αναπτυξιακή καινοτομία στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως αναπτυξιακή καινοτομία στη γεωργία και την κτηνοτροφία". Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Πολύστυλο Καβάλας. Κυριακή 22 Μαρτίου 2015.

Μέρος Α' 

Μέρος Β' 

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2016.