Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

L’utilizzo di acque reflue urbane a scopi irrigui

L’utilizzo di acque reflue urbane a scopi irrigui.
L’utilizzo di acque reflue urbane a scopi irrigui.

Si chiama Reraria ed è un progetto pilota che ha come obiettivo quello di risparmiare l’elemento più prezioso per la vita nel pianeta: l’acqua.

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2019.