Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Clays as dietary supplements for swine: A review

Review article

Subramaniam MD, et al. J Anim Sci Biotechnol. 2015.

Authors

Author information
1Department of Animal Resource and Science, Dankook University, No. 29 Anseodong, Cheonan, Chungnam 330-714 South Korea.

Citation
J Anim Sci Biotechnol. 2015 Aug 22;6(1):38. doi: 10.1186/s40104-015-0037-9. eCollection 2015.Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2016.