Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 83,4273 στρεμμάτων στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΟ», Τ.Κ. Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ελληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2019.